Bán Tamás, Asztrológia

Keresés az oldalon

A tartalomhoz

Asztrofilozófia

Bemutatkozás

Asztrológia filozófia

Mi az asztrológia?

Lexikális meghatározás szerint az asztrológia nem más mint csillagjóslás és az ezoterikus tanok (titkos tudományok) közé sorolandó. Vagyis emberekről, eseményekről, dolgokról azok születési idején, illetve keletkezési vagy egyéb módon meghatározható kezdeti időpontjában fennálló bolygóállások alapján mond ítéletet és alkot azok jövőjéről képet.

Véleményem szerint ez így nem fogadható el!
Elsősorban

  • azért nem, mert az embernek van szabad akarata,

másodsorban

  • azért nem, mert nem létezik előre számítható elrendeltetés,

harmadsorban

  • azért nem, mert az asztrológus nem próféta.

Hermész Triszmegisztosz


A szabad akarat kérdése

Valójában egyetlen komoly asztrológus sem állítja, hogy a szabad akarat kizárt, mégis amikor jóslatokat közölnek, többen kijelentő módban, tényszerűen állítják, hogy ez, vagy az fog történni. Ezzel közvetve ugyan, de tagadják a szabad akaratot.

Közismert, hogy ezzel a kérdéssel már Aquinói Szt.Tamás is foglalkozott:
"...az égitestek nem lehetnek az emberi cselekvésnek közvetlen okai, hanem csak közvetve. Az égitestek közvetlenül hatnak a testekre, de a lélek erőire nem közvetlenül, hanem esetlegesen. Tudni kell, hogy az égi testek behatásai közvetve és esetlegesen érvényesülhetnek az értelemben és az akaratban. – Az emberek többsége szolgája a szenvedélyeknek, amelyek az érzéki vágy függvényei és amelyekkel az égitestek együttműködhetnek. A bölcsek, akik az ilyen szenvedélyeknek ellen tudnak állni, ritkák; ezért van az, hogy az asztrológusok sok dologban előre megmondhatják az igazat, főleg pedig általánosságban. De nem minden esetben, mert semmi sem akadályozza meg az egyes embert abban, hogy szabad akaratával ellen álljon a szenvedélyeknek. Ezért aztán az okos asztrológusok azt mondják, hogy a bölcs uralkodik a csillagokon, de csak annyiban, amennyiben uralkodni tud a szenvedélyein."

Aquinói Szt.Tamás

Amennyiben a szabad akarat nem létezne, vagy nem működne, úgy az emberi élet értelme veszne el, mivel semmi értelme nem lenne a küszködésének, ha úgyis eleve elrendeltetett a sorsa.

Elrendeltetés létezik-e?

A predesztináció teljes ellentétben van a szabad akarat kérdésével. Kétségtelen, hogy a szabad akaratnak vannak korlátai, de ebből nem következik, hogy a sorsunk eleve elrendeltetett. Ugyanazt a kérdést tehetjük fel, mint a szabad akaratnál: Ha a sorsunk eleve elrendeltetett, akkor mi értelme van az életünknek?

Tehát a lényeg, hogy nincs eleve elrendeltetés, csak lehetőségek, hajlamok, amik beteljesülése nagymértékben tőlünk függ. Nem kell az embernek akaratlan, tehetetlen szemlélődőként belenyugodnia a sorsába, hanem irányítania kell azt, minden tehetségével, tudásával a legjobbat kihozva magából.

Próféta-e az asztrológus?

A próféta, máskép látnok, valamit előre megmondó, jósoló, általában Istentől vagy más szent személytől ihletett ember. Nos ez nem az asztrológus meghatározása.

Egy biztos, a Mindenható nem engedi, hogy a jövőbe tekintsünk, s legfeljebb egy-két kiválasztott lehet egy-egy generáció során, aki – szintén nem mindenben – csak a számára engedélyezett témában, kinyilatkozásokat tegyen.
Az asztrológusnak mindenkor tisztában kell lennie a korlátaival. Itt Kepler szerénységre intő szavait idézem:

"A filozófia és az igazi asztrológia Isten művének jele, szent és nem könnyelmű dolog, amit én nem akarok megbecsteleníteni." Így ír Kepler azokról, akik az asztrológiát részletekbe menő jóslatokra használják.

Más helyen így ír: "az asztrológus, aki egy bekövetkezendő dolgot pusztán és egyedül a csillagokból jósol és nem az egyén érzületére, lelkivilágára, tehetségére, erejére és testalkatára támaszkodik, helytelen alapból indul ki, s ha mégis beválik, pusztán szerencse dolga"

Összefoglalva tehát az asztrológia feladata elsősorban az, hogy visszaadja az emberek kezébe a saját sorsuk irányítását, s ehhez elsősorban lelki, pszichikai segítséget nyújtson. El kell érnie az asztrológusnak azt, hogy a hozzá forduló elfogadja saját magát, minden tulajdonságával együtt, megismerje azokat a módszereket, amiknek segítségével az önismerete fokozható, és végül legyen képes kisebb módosításokra a saját tulajdonságain.

Főoldal | Bemutatkozás | Hagyományos asztrológia | Óra-asztrológia | Egyéb asztrológia | Csillagászat | Könyvekről | Honlapokról | Kritikák | Előadások, cikkek | Adatok, képletek | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe