Bán Tamás, Asztrológia

Keresés az oldalon

A tartalomhoz

Asztrológia

Könyvekről

ASZTROLÓGIAI TÁRGYÚ KÖNYVEK

Korábban nagyon nehezen lehetett hozzájutni magyar nyelvű asztrológiai könyvekhez. Manapság pedig már számba sem tudjuk venni, annyi van. Az ember nehezen igazodik ki közöttük. Sokszor már a bőség zavarával küzdünk.

Az alábbiakban jó néhány könyvről írom meg a véleményemet, amivel remélem segíthetek tájékozódni a sok asztrológiai tárgyú könyv között. Természetesen nem ígérhetem, hogy minden könyvről, amihez a magyar könyvpiacon hozzá lehet férni, elmondom a véleményemet, mert meg kell vallanom, hogy magam sem tudom már követni, ami a magyar nyelvű asztrológiai irodalom terén mutatkozik.

Azt is meg kell mondanom, hogy amit egy-egy könyvről írok, az a saját véleményem és ezzel egyáltalán nem kell egyet érteni. Nem vagyunk egyformák, nem azonos az ízlésünk és a beállítottságunk, ezért az általam leírtakkal homlokegyenest más vélemény is megfogalmazódhat.

A rengeteg könyvet a szerző neve szerinti ABC sorrendben tárgyalom, de még így is ellentmondásos a helyzet, mert a külföldi szerzők neveinél nem teszek különbséget az elöl lévő keresztnév és vezetéknév között (sokszor magam sem vagyok ezekkel mindig tisztában), ezért, ahogy a könyvön szerepel, olyan ABC sorrendben szerepeltetem, vagyis pl. a Peter Orban műveit a P betűnél találja meg a kedves olvasó.


A,Á

Alan Leo (William Allan): Asztrológia mindenkinek
A szerző angol XIX.-XX.századi asztrológus. A modern asztrológia megteremtésének egyik úttörője. Az alapismeretek elsajátítását érhetően segítő könyvecske. A kezdő asztrológusok számára ajánlható.

Alan Leo (William Allan): Mi a horoszkóp és hogyan számítsuk ki?
A szerző angol XIX.-XX.századi asztrológus. A modern asztrológia megteremtésének egyik úttörője. Az alapismeretek elsajátítását érhetően segítő könyvecske. A kezdő asztrológusok számára ajánlható.

Alan Leo (William Allan): Az égitestek hatásai
A szerző angol XIX.-XX.századi asztrológus. A modern asztrológia megteremtésének egyik úttörője. Az alapismeretek elsajátítását érhetően segítő könyvecske. A kezdő asztrológusok számára ajánlható.

Alan Oken: Amint fent, úgy lent (3.kötetben)
Amerikai szerző. Az asztrológiai ismereteket alaposan, olykor kissé terjengősen, szétfolyóan mutatja be. Ezeknél a magyar szerzők alap tankönyvei jobban érthetők a magyar érdeklődők számára.

Anita Cortesi: Gyermekhoroszkópok
Svájci szerzőnő, aki pszichológiai asztrológiával foglalkozó tanítónő. Pszichológiai, lelki fejlődés útján közelít a kérdésekhez. Az élet legáltalánosabb megnyilvánulásain keresztül elemzi a problémákat. Viszonylag csekély számú példával támasztja alá megállapításait. Azok számára ajánlom ezt a könyvet, akik az asztrológia mellett hivatásszerűen foglalkoznak gyerekekkel.

André Hammon: Egészségügyi asztrológia
Német szerző. Az orvosi asztrológia témakörébe illeszkedik ez a könyv. Megpróbál a szerző elszakadni a tradicionális értelmezésektől és segítségül hívja a Chiront. Ez egyben ennek a könyvnek a gyengesége is, nem a lényeget igyekszik megragadni, hanem lényegtelen dolgokba kapaszkodik. A pszichológiai asztrológiával foglalkozóknak bizonyára más a véleménye.


B


Bagóné Obrusánszki Monika: Herbálasztrológia
Az egészségügyi asztrológia tárgyköréhez tartozik ez a könyv. Jó összefoglalását találhatjuk a jegyek, bolygók egyes testrészekre, ill. szervekre való befolyására. Az anyag törzsét képezi a gyógynövények ismertetése, javallatok, hatásmechanizmusok ismertetése. Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik az orvosi asztrológiának ezt a szeletét mélyebben akarják elsajátítani.

Dr. Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve
Kitűnő alaptankönyv. Minden asztrológiát tanulónak ajánlható. Teljes áttekintést ad az asztrológia alapjairól. A kézi számításokhoz szükséges segédtáblázatok szerepelnek benne, valamint a placidus-féle házrendszer háztáblázatai is megtalálhatók benne. Az állócsillagok asztrológiai adatait és értékelésük szempontjait is tartalmazza. Ez volt a magyar asztrológiai irodalom második, 1940-ben megjelenő, komolyabb összefoglaló műve. (Az első magyar nyelvű „Asztrológia” c. könyv 1935-ben Györffy László munkája volt.)

Dr. Baktay Ervin: Asztrológiai prognózis (A jövőbe látás titka)
Baktay Endre nem volt igazi asztrológus, de jó érzéke volt az asztrológiai tudományok megértéséhez és tolmácsolásához. Ezért kiváló az első könyve, A csillagfejtés könyve. Ez azonban már nem mondható el erről a könyvéről, miközben a legnagyobb tisztelet illeti meg. Ő maga sem óhajtotta kiadni ezt a második könyvet, így csak halála után került erre sor. Ez a könyv tartalmazza a szokásos prognosztikai módszerek ismertetését, de e módszerek alapjai és részletes magyarázatai vagy hiányoznak, vagy szegényesek, illetve nem minden esetben helyesek. A már végzett és gyakorló asztrológusok gondolkodását nem zavarja meg, de a kezdő és középhaladó asztrológus növendékeknek nem ajánlom.

Bakonyi János: Vezetői készség a horoszkópban
Merész vállalkozás egy ilyen témájú anyagot könyv formában kiadni. Mindenesetre az asztrológiai ismeretanyag jól megjelenik ebben a könyvben és még néhány újszerű próbálkozással is találkozhatunk. Azok számára ajánlom, akik vezetők szeretnének lenni és még nem tudják, hogy ezekhez milyen képességek szükségesek és hogyan lehet azokhoz hozzájutni.

Dr. Balogh Endre: Az ég nyílt titkai (Bevezetés az asztrológiába)
Kitűnő alaptankönyv. Az érdeklődő, a tanuló megismerheti az asztrológiai fogalmak régies, idegen (latin és németes) megnevezéseit is, talán olykor egy kicsit zavaró módon túl töményen. Az egyenlőházas szemléletben készült könyv az alapok tekintetében jól használható más házrendszert tanulók számára is. A könyv Függeléke Placidus rendszerű háztáblázatokat is tartalmaz a 43-50 szélességi fokokra. Asztrológiát tanulók számára második, vagy harmadik tankönyvként ajánlható.

Dr. Balogh Endre: Asztrológiai etűdök (Cikkek, tanulmányok, előadások)
Az egyik neves magyar asztrológus munkásságából kaphat ízelítőt az olvasó. A kezdő és a végzett asztrológusok egyaránt találhatnak benne érdekességeket, újdonságokat. Mindenesetre csak az elmélyedésre kész érdeklődő számára nyújt élményt ez a könyv.

Dr. Balogh Endre: Horoszkópia (Az asztrológiai prognóziskészítés módszerei)
Nagyon igényes, bár a mai számítástechnikai háttér ismeretében sok kézi számítást tartalmazó könyv. Értékes része az Asc-korrekció elvi bemutatása, valamint a primer, szekunder direkciók és a visszatérés képletek ismertetése. Mindenesetre a könyv leginkább a számításokkal foglalkozik, ezért széles érdeklődésre nem számíthat. Csak azoknak ajánlható, akik az egyes prognosztizációs számítások matematikai hátterével szeretnének tisztába jönni.

Bányai Mátyás: Az asztrológia járatlan útjain
Sajátos kifejezésekkel és fogalmakkal kívánt a szerző újat alkotni, de ennek ellenére érthető maradt a mondanivaló. Mindenesetre nagyon oda kell figyelni. Asztrológiai ismeretszerzés szempontjából nem az elsők között ajánlanám ezt a könyvet.

Bernd A. Mertz: A csillagok tükrében (Gyakorlati útmutató az asztrológiához)
A szerző német, aki színész, rendező és forgatókönyvíró volt. Érdekes és tanulságos példákkal támasztja alá az ismeretanyagot. A könyv felöleli a teljes hagyományos asztrológia témaköreit, beleértve az alapokat, a prognosztizációs módszereket és a szinasztriát is. Érdemes ezt a könyvet megismerni, ha már az alaptankönyveket megismertük.

Beöthy Mihály-Rákos Péter: Érzelmes asztrológia
Elsősorban a Hold vizsgálatán keresztül vizsgálódik. Bemutatja Hold értelmezését a jegyekben és a házakban. Minden estre példahoroszkópokat is bemutat. Kézikönyvnek jól használható kiegészítésként más alaptankönyvek mellett.

Bikkes László: Asztrológiai korrekció
Igényes matematikai alkotás. Dr.Dubravszky László Asc korrekciós metódusát (ami nagyvonalúan megtalálható A tradicionális asztrológia c. tankönyvben) igyekszik megmagyarázni és a kézi számításokat bemutatni. Véleményem szerint nehézkesen követhető. A mai szuámítógépes világban ezeknek a számításoknak már kisebb a jelentősége.

Bonatus: Anima astrologiae
XIII. században élt itáliai asztrológus. A kérdő asztrológiával foglalkozók számára nagyon sok hasznos tanács található ebben a könyvben. A kérdő asztrológiához nem értők számára „kínai”-nak tűnik minden mondata.

Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus
A szerző német. Nagyon jó leírását adja 12 állatövi jegynek. Az asztrológiát tanulóknak melegen ajánlom.

Brigitte Theler: Tökéletes társ a horoszkóp tükrében
Svájci asztrológusnő a szerző. Ebben a könyvben a párkapcsolatokkal foglalkozik. Alapvető hibának tekintem a mechanikus szemléletet, ami leginkább abban nyilvánul meg, hogy az elemi besorolásnál a bolygók egyes jegyekben való részvételével, számszerűségével számol. Másrészt azt is hibának tartom, hogy mellékes elemeknek nagyobb jelentőséget tulajdonít (Chiron, Lilith). Van néhány mondat a könyvében,amit el lehet fogadni.

Bruno Huber-Louise Huber: Asztrológiai házak
Svájci asztrológus házaspár, az un. Huber módszer kidolgozói és a pszichológiai asztrológia úttörői. A Huber módszer egy szűk területen meglehetősen népszerű, a pszichológiai asztrológiával foglalkozók számára elengedhetetlen ismeret. A tradicionális asztrológiát tanulók számára nem ajánlom ezt a könyvet, mert csak zavart okozna.


C,Cs


Celeste Teal: Asztrológia haladóknak
Amerikai szerzőnő. Népszerű asztrológiai folyóirat szerkesztője. A szekunder direkciók mellett a visszatérés képletekkel is foglalkozik. Számos példán keresztül mutat be különböző sorseseményeket és azok feltárásának technikáját. Haladó és gyakorló asztrológusok számára nagyon hasznos segédeszköz.

Ciro Discepolo: 365 nap alatt a Föld körül a szolárhoroszkóppal
A szerző olasz asztrológus. Azt bizonygatja a könyvében, hogy ahhoz hogy megváltozzon az életed, elég ha a születésnapodon a Föld megfelelő helyére utazol. Ez úgy butaság, ahogy van. Ne hagyjuk magunkat ilyen ócska mesével megtéveszteni. Ahhoz, hogy a sorsunk megváltozzon, nekünk magunknak kell azért tenni.

Claudia Graf: Kertészkedjünk a Holddal
Német szerzőnő részletesen tárgyalja az élet több fontos területének Hold-összefüggését: egészség, napi időbeosztás, háztartás, étkezés, mindennapi ügyek intézése, és természetesen a szerelem és a szépség is mind-mind a Hold hatása alatt állnak. Természetesen az asztrológiai ismeretek birtokában a Holdról még annál is pontosabb képet kaphatunk, mint amit ebből a könyvből szerezhetünk. Mindenesetre érdekes és szép kivitelű könyvről van szó.

Csaba György: Csillagjóslás
A csillagász-tanár szerző az asztrológia ellen foglal állást. Ennek ellenére sok hasznos asztrológiai ismeretet közöl a könyvében. Tekintettel arra, hogy a második világháború után tiltott tevékenység volt asztrológiával foglalkozni, ez a könyv jó szolgálatot tett azok számára, akik többet szerettek volna tudni az asztrológiáról. Amennyiben eltekintünk a szerző időnként kiérezhető asztrológia-ellenes véleményétől, akkor szinte teljes keresztmetszetében megkaphatjuk ebből a könyvből mindazokat az ismereteket, amik az asztrológia elméleti és gyakorlati megismeréséhez szükségesek. Ezért köszönet jár Csaba Györgynek.

Csaba György: Hazudnak-e a csillagok?
Valószínűleg érezhette a szerző, hogy az első könyvéből (Csillagjóslás) nem eléggé markánsan derült ki, hogy az asztrológia elleni állásfoglalása valóban a lelke mélyéből jön (ezért is lehetett annak idején a Csillagjóslás c. könyvét ajánlani asztrológia iránt érdeklődőknek), emiatt a rendszerváltás utáni ezoterikus könyvdömping arra sarkalta, hogy ismét jelentkezzen. Az asztrológia iránt érdeklődőknek már nincs szükségük, hogy innen-onnan szedjék össze az ismereteket, ezért erre a könyvre már nincs szükség.


D


Dane Rudhyar: Az asztrológiai házak
Párizsban született, de életének nagyobb részében Amerikában élt a szerző. Pszichológiai és filozófiai érvelése sajátos szempontokra világít rá. Ebben a könyvében leginkább az horoszkóp-házak mélyebb jelentéstartalmával foglalkozik, de emellett kitér az egyes bolygók értelmezésére is a házakban. Kezdő és pszichológiai asztrológiát tanulóknak ajánlható.

Dr. Dubravszky László-Dr.Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve
Igényes tankönyv. A konzervatív, a hagyományokhoz visszanyúló, precíz, német asztrológiai hagyományokon alapuló átfogó tankönyv. Igényes asztrológiát tanulók számára nélkülözhetetlen. Nemcsak az asztrológiai alapokkal foglalkozik, hanem az asztrológiai prognózis módszereit is bemutatja. Megtalálható benne az egészségügyi asztrológia és a világ eseményeivel foglalkozó mundán asztrológia is. Sok táblázat és példahoroszkóp segíti az ismeretek megértését. Ugyanakkor a születési idő pontosítása, korrekciója fejezetrész hiányos, nehezen érthető.


E,É

Ertsey Attila: Jellem és asztrológia

A vérmérséklet, temperamentum megállapítása az egyik legfontosabb kezdő lépés a horoszkópok kifejtése során. Ehhez ad nagyon jó segítséget ez a könyv. A kezdők számára melegen ajánlható.

Erich Überlacker: A Hold
Népszerűsítő könyv a Holdról. Nem asztrológiai könyv, de az asztrológusok számára nagyon hasznos.


F

Franz Boll-Carl Bezold: Csillaghit és Csillagfejtés

Német szerzőpáros. Az asztrológia történetének kitűnő ismerői. Tudományos alapossággal vizsgálták és mutatják be ebben a könyvben az asztrológia fejlődését és főbb alapvetéseit.

Friedrich Schwickert: Asztrológiai elemek
Osztrák tengerésztiszt a szerző. A csillagászati és asztrológiai alapfogalmakat nagyon precízen ismerteti. Bemutatja az asztrológia eszköztárát. Gondosan és koncentrálva kell ezt a könyvet olvasni, ellenkező esetben nehezen érthető lesz.

Friedrich Schwickert: Asztrológiai szintézis
Osztrák tengerésztiszt a szerző. A minőségek, az elemek, a bolygók, az állatövi jegyek és a házak gondos ismertetését tartalmazza ez a könyv. Ezen túlmenően arra is vállalkozik a szerző, hogy az egyes bolygókonstellációkat is megmagyarázza. Nagyon igényesen és pontosan fogalmaz a szerző, az olvasónak minden szellemi energiájára szüksége lesz, hogy a lényeget megértse. Célszerű papírral és ceruzával a kezünkben feldolgozni a könyvet és minden - csak szövegben leírt - konstellációt magunknak felrajzolni, hogy növelve a vizualitást, az anyagot könnyebben megérthessük.

Friedrich Schwickert: Asztrológiai szerkezettan
Osztrák tengerésztiszt a szerző. A horoszkóp értékelés, kifejtés módszereit elemzi a szerző. Az egyes sorsterületek elemzése részletes instrukciókkal szerepel ebben a könyvben. Ezt a könyvet csak az asztrológiai alapismereteket jól birtokoló számára ajánljuk. Érdemes ezt a könyvet is egészséges kritikával olvasni.

Fritz Riemann: Útmutató asztrológia
Német pszichoanalitikus a szerző. A pszichoanalitikus nézőpontjából mutatja be az asztrológia lehetőségét és használatának sokszínűségét a tanácsadás különböző helyzeteiben. Az egyes állatövi jegyek, bolygók és házak értelmezésére is kitér. A pszichológiai asztrológia iránt érdeklődők számára fontos alapismereteket tartalmaz, de a hétköznapi gondolkodású asztrológusok számára is hasznos.


G,Gy


Gauranga Das: A védikus asztrológia kézikönyve
Ez a könyv a védikus asztrológia alapjaival és szabályrendszerével ismerteti meg az érdeklődőt. Az asztrológia bölcsőjének tekintik sokan Indiát. A mi nyugati gondolkodásunk számára meglehetősen szokatlan és a nyugati asztrológiától is erősen eltér. Csak azoknak ajánlható, akik pont erre az asztrológiai rendszerre kiváncsiak.

Grant Lewi: Asztrológia mindenkinek
A szerző amerikai. A könyv részletesen foglalkozik az asztrológiai alapokkal. Sok táblázat (efemerida) segíti az olvasót a megértésben abban az esetben is, ha nem tudja saját horoszkópját sem felrajzolni. Valójában egyetlen példahoroszkóppal sem találkozunk a könyvben, mégis megérthetők az alapok, ha az olvasó elég kitartó és türelmes.

Grant Lewi: Asztrológia mindenkinek
A szerző amerikai. A könyv a kezdő asztrológusok számára hasznos segítség, de nem helyettesíti a magyar szerzők alaptankönyveit. A Nap és a Hold különböző variációinak magyarázatát találhatjuk meg minden egyes jegyre. Ugyanígy az egyes bolygókapcsolódások magyarázatát is megtalálhatjuk. Ez a rengeteg recept jó segítséget adhat a végzett asztrológusok első próbálkozásaihoz. A könyv még egy használható, de nagyvonalú efemerida-táblázatot is tartalmaz 1870-2050 évekre.

Györffy László: Asztrológia
Az első magyar nyelven megjelenő asztrológiai alapismereteket összefoglaló mű. Első kiadása 1935-ben jelent meg. Az asztrológia történetével, a gyakorlati asztrológia alapismereteivel, a horoszkóp kifejtésével foglalkozik. Értékes része az asztrológia és a szabadakarat összefüggéseinek vizsgálata.


H


Hajo Banzhaf-Anna Haebler: Kulcsszavak az asztrológiához
Német szerzőpáros. Nagyon célratörő az anyag és nagyon tömören jellemzi a bolygókat, állatövi jegyeket és a horoszkóp házakat. Összefoglalóan és könnyen áttekinthető módon található meg minden keresett alapfogalom. Asztrológiát tanulóknak és kezdő gyakorló asztrológusoknak ajánlható, jól használható alaptankönyv.

Hajo Banzhaf-Brigitte Theler: Éppen te hiányzol belőlem
Német szerzőpáros. A kapcsolatok, elsősorban párkapcsolatok megalapozásához szükséges ismereteket foglalja össze, kissé szokatlan szemszögből vizsgálva a dolgokat. Ugyanakkor nagy előnye ennek a könyvnek, hogy jól áttekinthető és következetesen mutatja be az egyes alaptípusokat. Jól rendszerezi az egyes jegyeket. Nyomatékosan szeretném megjegyezni, hogy minden megállapítást csak erős logikai kontrollal fogadhatunk el. Azoknak a haladó tanulók számára ajánlható jó szívvel ez a könyv, akik a szinasztriát tanulják.

Hanelore Traugott: Lilith (A Fekete Hold erósza)
Osztrák asztrológusnő a szerző. Jól felépített alapos munka ez a könyv. Véleményem azonban az, hogy aki nem tud kiigazodni az asztrológia hagyományos eszköztárában, az fordul egyéb eszközök felé, vagy aki ezzel akarja közlési vágyát és esetleg anyagi igényeit kielégíteni. Előbb a horoszkóp lényegi oldalát tárjuk fel és csak azután szabad elővenni a részleteket. Szerintem a részletekhez sem szükségesek olyan segédanyagokba kapaszkodni, mint a Lilith, Chiron, Ceres stb. Tehát senkinek nem ajánlom ezt a könyvet, aki asztrológiával szeretne komolyan foglalkozni.

Hans-Peter Waldrich: Titkos tanok – Ezoterika
A szerző német. Ebben a könyvben: a parapszichológia, misztika, meditáció, zen, jóga, az életvezetés és önmegismerés (asztrológia, tarot, Jí-Csing, varázsvesszö, inga, tenyérolvasás, drágakövek, tüzönjárás...stb) megváltozott tudatállapotok, spiritizmus, reinkarnáció témaköreivel ismerkedhet meg az olvasó. A könyv hasznos segítséget nyújt mindenkinek, aki szeretne megismerkedni az okkult (a titkos) tudományok valamelyikével, de még nem sikerült választania. Asztrológiai szempontból nem sok újat nyújt ez a könyv.

Hermész Triszmegisztosz: Összegyűjtött tanításai
Az ezoterikus irodalom egyik legvitatottabb alakja, aki valószínűleg Thot (Theuth), a bölcsesség egyiptomi istenének személyével azonos. Thot volt az írás és a tudomány megalapozója, az istenek írnoka, akit egyesek első Hermészként emlegetnek, s aki a legenda szerint az időszámításunk előtti 12. évezredben bekövetkezett világkatasztrófa közeledtekor személyesen készített feljegyzéseket az emberiség számára. Ezt a szent nyelven megfogalmazott művet fordították le a vízözön elmúltával a hieroglifák nyelvére, s így szolgálhatott alapjául a későbbi (második?) Hermész törvényeket, tudományt és teológiát magukba foglaló szent könyveinek. A könyv elmélyült tanulmányozást igényel.


I,J


Dr. Janák Lajos: Asztrológiai körséta
A szerző a legszervezettebb magyar asztrológiai egyesület elnöke. Kiváló érzékkel és nagy tapasztalattal rendelkező asztrológus, akinek több évtizedes munkásságát reprezentáló cikkei és előadásai anyagával ismerkedhetünk meg. Az asztrológia legkülönbözőbb területeivel foglalkozik a szerző és sok példán keresztül mutatja be az asztrológia alkalmazásának szépségeit.

Jean-Baptiste Morin: Astrologia Gallica
XVI.-XVII.században élt matematikus és asztrológus. Ez a könyv a legnagyobb asztrológiai összefoglaló művéből tartalmaz értékes fejezeteket. A középkori asztrológiát megújító mű érdekes megállapításaival és szemléletével ismerkedhetünk meg. Komoly asztrológusnak illik kezébe venni ezt a könyvet.


Jeanna-Elise Alazard: A kedvező pillanat (Asztrológia)
Francia szerző. Asztrológiát népszerűsítő könyv. ,Az egyes állatövi jegyek jellemzését tartalmazza, kitérve a gyermek, a szerelem, a munka terén jellemző tulajdonságokra. Ez a könyv az asztrológia iránt érdeklődőknek ajánlható, de már az asztrológiát tanulók számára kevés.

Joachim Herrmann: Hamis világképek
Sok asztrológiai ismeretet bemutató, az asztrológiát babonának tartó könyv. Abban az időben, amikor még asztrológiai irodalomhoz nem lehetett hozzájutni, ez a könyv is jó segítség volt.

Joanna Watters: Az asztrológia napjainkban
Hasonlóan a Parker Asztrológiához, nagyon ízléses és szép kivitelű könyv, amit szívesen vesz mindenki a kezébe. Az asztrológiai alapfogalmakat könnyen érhető módon tárgyalja. Ajándékként is érdemes megvenni.

Jobst Ágnes: Gyógyító csillagok
Nagyon igényes, kritikus elemzést találhatunk az asztrológia és a gyógyítás kapcsolatáról. Haladó szinten és az orvosi asztrológiával komolyan foglalkozók számára ajánlható.

Johanna Paungger-Thomas Poppe: Gyógyító Hold
Német házaspár a szerzőpáros. A Hold ciklikus változásait és annak hatásait vizsgálja ez a könyv. Tanácsokat ad az élet szinte valamennyi területére, hogyan használhatók ki a holdciklusok előnyös hatásai és hogy kerüljük ki a káros periódusok negatív hatásait. Leginkább az orvosi asztrológia témakörébe illeszkedik a könyv által tálalt ismeretanyag. Az asztrológiai ismeretek jó kiegészítését adja ez a könyv, ezért haladó tanulmányokat folytató asztrológusjelölteknek ajánlom ezt a könyvet.

John Frawley: A valódi asztrológia
Angol asztrológus, akinek fő területe a kérdő asztrológia. Ebben a könyvében a kérdő asztrológia alapjaival ismertet meg bennünket sajátos gunyoros stílusában. A kérdőasztrológiát tanulók számára fontos alap tankönyvnek tekinthető.

John Frawley: A valódi asztrológia alkalmazása
Angol asztrológus, akinek fő területe a kérdő asztrológia. Ebben a könyvében a kérdő asztrológia alkalmazásával kapcsolatos tapasztalait osztja meg az olvasóval. A kérdőasztrológiát tanulók számára fontos alap tankönyvnek tekinthető.

John Frawley: Kérdőasztrológia kézikönyv
Angol asztrológus, akinek fő területe a kérdő asztrológia. Ebben a könyvében a kérdő asztrológia gyakorlatával, alkalmazásának részleteivel és sokszínűségeivel ismerkedhetünk meg.

Judy Ananda: Gyógyító horoszkóp
Az egészségügyi asztrológia témakörében egy kitűnő könyv. Haladó és gyakorló asztrológusoknak ajánlom. Tömören felöleli a teljes orvosi asztrológia tárgykörét. Illusztrációkkal is segíti a megértést. Példahoroszkópok számát tekintve azonban nem kényezteti el az olvasót.

Juhász-Schlatter Viktor: A rádium jegyében
A gyakorlati asztrológia egyik legalaposabb műve. Mme Curie horoszkópját dolgozza fel a Vehlow-féle egyenlő házas módszer alkalmazásával. Módszeresen foglalkozik a horoszkóp értékelés lépéseivel: kezdve az adatok számbavételével és vizsgálatával, majd a külső megjelenés elemzésén keresztül a képlet pontosításán át a kifejtés részletes bemutatásával és végül az egészségi vonatkozások bemutatásával. Az egyenlő házas rendszerről a kiváló magyar asztrológus, Dr.Balogh Endre írása is szerepel a műben. Elsősorban már végzett asztrológusoknak ajánlható, mert a még tanulókat megzavarhatja az egyenlő házas-szemlélet.

Julia és Derek Parker: Parker – Asztrológia
Ízléses, szép kivitelű könyv. Az ember örömmel veszi a kezébe, ha ki tudta előzőleg fizetni. Alapkönyvnek számít. Aki most ismerkedik az asztrológiával, annak ajánlható. Szép és értékes karácsonyi ajándék. Az egyenlő házas módszer szerint vezeti végig az olvasót az asztrológiai alapokon és nagyon szép illusztrációkkal segíti a megértést. Efemerida táblázatokat is tartalmaz 1921-2000 évekre.


K

Kalo Jenő: A gyógyulás szelencéje- Az orvosi asztrológia kézikönyve I._III.
Kitűnő segédlet az asztrológus kezében, mert széleskörű ismereteket ad szinte minden típusú betegséggel kapcsolatban és szinte minden esetre több példahoroszkópot is bemutat. Ez jelenti a könyv veszélyességét is, mert nem kellően felkészült asztrológus esetleg többet képzelhet a saját lehetőségeiről, mint amivel valójában rendelkezik.

Az I.kötet az asztrológiai alapfogalmakkal, az orvosi asztrológia alapjaival és a betegségek közül az idegrendszeri, a belső elválasztású mirigyek és az érzékszervek betegségeivel foglalkozik.
A II.kötet a táplálkozás, a légzés, a kiválasztás, a szív és a vérkeringés betegségeit tartalmazza.
A III.kötet a keringés további betegségeivel, az immunrendszerrel, a fertőző betegségekkel, a bőr és a mozgásszervi betegségekkel, a balesetekkel és a szaporodásbiológiával foglalkozik.

A szerző szemlélete ezoterikus megközelítésű, ezért azok számára, akik a hétköznapi gondolkodást követik, meglehetősen nehezen érthető a betegségek és egyes esetek tárgyalásának módja.


Karen Hamaker-Zondag: A bolygók szimbolikája a horoszkópban
Holland szerzőpáros. Ebben a könyvben a bolygók, elemek és minőségek kapcsolatait, variációit magyarázza meg. Az asztrológiát tanulók számára hasznos segítségnek tekintem.

Karen Hamaker-Zondag: Házkapcsolatok

Holland szerzőpáros. Ebben a könyvben világos magyarázatot kapunk a házak uralkodóinak kiválasztásához és az egyes házak közötti kapcsolódások megértéséhez. Morin értelmezéséhez vezet vissza és logikusan magyarázza meg a bolygók szerepét a házakban. Nagyon hasznos minden kezdő és középhaladó asztrológus hallgató számára.

Kathie Kai-Thian: A nagy Holdhoroszkóp (Mi az Ön új csillagjegye?)
A Holdhatások rendszerbe foglalásával útmutatót kapunk életünk berendezésére, jobbá tételére. Személyre szabottan, a születési holdállás ismeretében választhatjuk ki ideális párunkat, határozhatjuk meg akár a házasságkötésünk optimális napját. Választ kaphatunk olyan kérdésekre is, hogy miként lehetünk fittek, kiegyensúlyozottak.”- ezzel a szlogennel igyekszik a szerző felkelteni az érdeklődést. Az asztrológiával foglalkozóknak nem kell bizonyítani, hogy semmi újat nem ad ez a szemlélet, mivel a hagyományos horoszkópok részletesebb és kiterjedtebb adatokat tartalmaznak, mintha csak a Hold pozíciójára szűkítenénk a vizsgálatainkat. Ez a könyv „12 az egy tucat”. Nem éri meg a pénzét asztrológiai szempontból.


Korcsmáros Magda: Hetvenhétszer is. Karma az asztrológiában

A karma asztrológiába vezet el a szerző. A megállapítások kissé sajátosak, esetleg spekulatívaknak is mondhatók, de ez nem a szerző hibája, hanem a téma, a karma, az újjászületés elmélete viszi az embert meglehetősen ingoványos talajra. A karma asztrológia iránt érdeklődők számára alap tankönyvként ajánlható.

Kristina Waardahl: Klasszikus kérdőasztrológia a gyakorlatban
A szerző magyar származású Svédországban élő asztrológus. A kérdőasztrológiát tanulók számára ez az alap tankönyv. Rengeteg példával, jól érthető módon ismerhető meg az asztrológiának ez az izgalmas területe.

L

M


Maya: Asztro meteorológia
Hiánypótló ez a kis kézikönyv. A meteorológiai asztrológia meglehetősen szegényes irodalmához sorolhatjuk. Akik a mundán asztrológiának ezzel a szeletével kívánnak részletesebben foglalkozni, azok számára melegen ajánlom ezt a könyvecskét.


N

Nicolaus Klein-Rüdiger Dahlke: A függőleges világkép

Német szerzőpáros, mindketten pszichoterapeuták, Dahlke orvos. Nemcsak a pszichológiai asztrológiával foglalkozók számára hasznos ez a könyv, hanem minden asztrológia iránt érdeklődő, asztrológiát tanuló és végzett asztrológus számára. A könyv legértékesebb részének azokat a táblázatokat tartom, amelyekben megtalálhatók az egyes jegyekhez hozzárendelt – a földi életben legfontosabb, tárgyak, fogalmak, testrészek, betegségek, ételek,tevékenységek stb. Ezek hasznos segítői lehetnek minden asztrológusnak.


Nettesheim (Cornelius Agrippa von Nettesheim): Mágikus asztrológia
XV.-XVI. századi német jogot és orvostudományt is tanult alkimista. Ebben a könyvecskében tömören érinti az erők áramlását, a titkos tanokat, az asztrológiai háttérre vonatkozó felfogását, de az óra és kérdőhoroszkópok terén is ad útmutatást. Akik komolyan foglalkoznak az asztrológiával, azoknak érdemes belelapozni ebbe a könyvbe.

O,Ö

P

Julia és Derek Parker: Parker – Asztrológia

Ízléses, szép kivitelű könyv. Az ember örömmel veszi a kezébe, ha ki tudta előzőleg fizetni. Alapkönyvnek számít. Aki most ismerkedik az asztrológiával, annak ajánlható. Szép és értékes karácsonyi ajándék. Az egyenlő házas módszer szerint vezeti végig az olvasót az asztrológiai alapokon és nagyon szép illusztrációkkal segíti a megértést. Efemerida táblázatokat is tartalmaz 1921-2000 évekre.

Pauline Stone: Kapcsolatok, asztrológia, karma
A szinasztria tárgykörét dolgozza fel kissé asztropszichológiai hozzáállással. Az egyes bolygóknak csak az általános, mindenkire érvényes hatásait vizsgálja, így elvész a horoszkóp tulajdonos egyéniségének vizsgálata. Túlságosan egyéni meghatározását adja a karmikus kapcsolatoknak, amivel nem lehet egyetérteni. Több ebben a könyvben a recept, mint a használható anyag.

Peter Orban: Jövőnk a horoszkópban (Kulminációs pontok, tranzitok és a szolár horoszkóp)
A szerző német. Nagyon termékeny író. Sok asztrológiai és asztrológiával kapcsolódó, főként pszichológiai megközelítésű könyvet írt. Csak úgy ontja magából az ötleteket és az újításokat. Vannak olyanok is ezek között, amik figyelemre méltók. Ebben a könyvében az Asc és Mc fontosságát taglalja és az ember életében fontos események bekövetkezését ezen tengelyekkel való összefüggésben látja, ami alapvetően helyes szemlélet. Majd javasolja, hogy a horoszkóp körét egyik pontján képzeletben felvágva egyenesítsük ki egyenessé az ekliptikát és tegyük mellé egy idő-egyenessel az életutunkat is. Így az ember életében jelentkező fontos események időpontjai, mérföldkövei feltárhatók. Ezt módszert egyébként megtalálhatjuk a sokkal korábban megjelent Dubravszky-Eörssy: A tradicionális asztrológia tankönyvben.
A tranzitokkal kapcsolatos fejezet recept-jellegű – a gyakorlati asztrológiában alig használható – leírásokat ad. Nem sok értelme van ezt a könyvet külön megvenni.

Peter Orban: A Plútó
A szerző német. Nagyon termékeny író. Sok asztrológiai és asztrológiával kapcsolódó, főként pszichológiai megközelítésű könyvet írt. Csak úgy ontja magából az ötleteket és az újításokat. Vannak olyanok is ezek között, amik figyelemre méltók. Ebben a könyvében kizárólag a Plútóról van szó. Ez részben azt az előnyt nyújtja, hogy széles ismeretekt szerezhetünk a Plútó hatásairól, ugyanakkor ez egyben a hátránya is, vagyis a lényeg ekkora anyagban elsikkadhat. Mindenesetre azoknak ajánlom, akiknél a Plútó kiemelt helyen szerepel a horoszkópban, másoknál a Plútónak személyre kiható különleges jelentése csekély.

Peter Orban: A párkapcsolat forgatókönyve (A társ, horoszkópod tükrében)
A szerző német. Nagyon termékeny író. Sok asztrológiai és asztrológiával kapcsolódó, főként pszichológiai megközelítésű könyvet írt. Csak úgy ontja magából az ötleteket és az újításokat. Vannak olyanok is ezek között, amik figyelemre méltók. Ebben a könyvben pszichológiai megközelítésben mutatja be a szerelem és szexualitás megjelenési formáit az egyes jegyek esetében. Elég közérthetően tárgyalja a párkapcsolati horoszkópok elemzési lépéseit és az összehasonlítás során történő vizsgálódás szempontjait. A szinasztriát tanulóknak ez a könyv jó segítséget ad.

Peter Orban-Ingrid Zinnel: Perszonárok
A szerzőpáros német. A horoszkópokban szereplő bolygók működésének pszichológiai hátterét lehet feltárni ezzel a módszerrel. Egy kicsit bonyolult módon mutatja be ezt az új módszert, de megértése után jól használható segédeszközt kapunk. Ezt a módszert Dr. Janák Lajos leegyszerűsítette és továbbfejlesztette (Asztrológiai Tükör 2000. október).

Peter Orban-Ingrid Zinnel: Ezoterikus asztrológia
A karma asztrológia területére vezet el bennünket ez a könyv. Sajátos, kissé szokatlan nézőpontból vizsgálja az asztrológiai alapfogalmakat. Csak azoknak ajánlható, akik ki vannak éhezve a szokatlan dolgokra, de még számukra is csak nagy odafigyeléssel lesz emészthető ez a könyv. Kezdőknek egyáltalán nem ajánlom. A Perszonárok c. munkához szorosan kapcsolódik a feldolgozott témakör.

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve
A szerző német. Ez a könyv alaptankönyvként jól forgatható és használható. Arra alkalmas, hogy más megvilágításban is megismerhesse az érdeklődő az asztrológiai alapfogalmakat az eddig szokásoshoz képest. Ez a más megvilágítás döntően pszichológiai megközelítés, emiatt egy kicsit nehézkesnek tűnhet egy kezdő asztrológus számára. Mindezek ellenére javasolható második vagy harmadik alaptankönyvként.

Ptolemaeus: Tetra Biblos
Egyiptomban született görög természet tudós, aki által kialakított világkép egészen a középkor végéig meghatározó volt. Ebben a munkájában (4 könyv címen) foglalta össze kora asztrológiai tudományának tanításait. Az asztrológia történetével, a horary asztrológiával mélyebben foglalkozó asztrológusoknak ajánlható. A kezdő asztrológusok számára a könyv nyelvezete ma már idegennek tűnik.


R

Rákos Péter: Humanisztikus asztrológia
Szepes Mária meleg ajánlásával. Leginkább a pszichológiai asztrológia témaköréhez áll a legközelebb. Speciális ismeret iránti igényeket elégít ki. A hétköznapi asztrológia terén nem sok segítséget ad.


S,Sz

Szabó Mária: Előző életeink – mai sorsunk
A szerzőnő a karma asztrológia területére próbálja elvinni az olvasót. A könyv inkább a széles közönségnek készült, asztrológiai szempontból igénytelen, leegyszerűsítő. Asztrológiával komolyan foglalkozóknak nem ajánlható.

Sasha Fenton: Szórakoztató asztrológia
Angol szerző. Az asztrológiát a mindennapi élet egyes területein keresztül mutatja be: egészség, munka, kapcsolatok, otthon és kert, szórakozás.
Csak a Nap-jegy (születésnap) alapján lehet értelmezni a leírtakat, ami a laikusok számára érdekesnek tűnhet, de aki komolyan érdeklődik vagy foglalkozik az asztrológiával, azok számára ez a könyv nem ad semmit.

Stephen Arroyo: Kapcsolatok és életciklusok
Amerikai népszerű asztrológus a szerző. Két horoszkóp összevetésének (szinasztria) technikáját és értelmezését tartalmazza a könyv, valamint a tranzitokat. Nagyon olvasmányos és elsőre nagyon meggyőző az érvrendszere. A kapcsolatok tekintetében nagyon terjengősen és kevésbé a radix horoszkópok által mutatott alaptulajdonságok alapján próbálja értelmezni a kapcsolatokat, ami így elszakad a kapcsolatban résztvevők alaptulajdonságaitól, ami alapvető hibának mondható. Túl nagy jelentőséget – olykor kizárólagos jelentőséget – tulajdonít a bolygók generál jelentésének. Például egy szerelmi kapcsolatnál túlzott jelentőséget ad a Marsnak és a Vénusznak.

Stephen Arroyo: Asztrológia, karma és átalakulás
Amerikai népszerű asztrológus a szerző. Manapság egyre nagyobb érdeklődés kíséri a karma és a pszichológiai asztrológia különböző megnyilvánulási formáit. Nyílván sokan vannak, akik ezekre a megközelítésekre rá vannak hangolódva. A hagyományos asztrológiától ezek a megközelítések meglehetősen távol vannak, de azok számára, akik ezt igénylik, lehetőség van ismeretekhez jutni. Akik az asztrológiát szeretnék megismerni, azok a tanulmányaik kezdetén kerüljék ezeket az irányzatokat és csak a szilárd asztrológiai alapok elsajátítása után próbálkozzanak ezekkel a területekkel megismerkedni, ha erre van fogékonyságuk.

Stephen Arroyo: A horoszkóp értelmezése
Amerikai népszerű asztrológus a szerző. Nagyon sok hasznos, figyelembe veendő szempontot részletesen ismertet, amelyeket a horoszkóp értelmezése során célszerű figyelembe venni. Ugyanakkor alapvető hibákat is tartalmaz a könyv, amire nem mindenki figyel fel. A bolygók elhelyezkedését mechanikusan, számszerűen, statisztikai szemlélettel vizsgálja, és emiatt alapvetően téves következtetésekre jut. Így pl. hajlamos levonni olyan hibás következtetést, hogy akinek nincs vízjegyben bolygója, abból hiányzik a vízelem és ezzel az érzelmi élete az illetőnek szegényesebb. Kritikusan olvasva a könyvet, hasznos segédeszköz a gyakorló asztrológus kezében.

Stephen Arroyo: Asztrológia, pszichológia és a négy elem
Amerikai népszerű asztrológus a szerző. A pszichológiai asztrológia iránt érdeklődők számára hasznos lehet. Akik az asztrológiát szeretnék megismerni, azok a tanulmányaik kezdetén ilyen könyveket ne olvassanak, csak a szilárd asztrológiai alapok elsajátítása után próbálkozzanak ilyen könyvek tanulmányozásával.

Szepesi János: 1001 kérdés az asztrológiáról
Asztrológiát tanulók és tanítók használhatják, de csak fenntartásokkal, mivel a könyvben szereplő 3 válaszos tesztkérdések nem minden tematikához és alap tananyaghoz illeszthetők.

Szepesi György: Asztroszex (Szexualitás és Asztrológia)
Szexuális tanácsadásnak is tekinthető. A nagyközönséghez szól ez a könyv. Érdekes grafikonokkal mutatja be az egyes állatövi jegyekhez tartozó párok közötti szex lefutását. Mindenesetre a szexuális kultúrát elősegítheti ennek a könyvnek a tanulmányozása.

Szerzői kollektíva: Az Apokalipszis keresztje?
Az 1999.augusztus 11-i napfogyatkozás csillagászati és asztrológiai hatásait elemzik a szerzők különböző, egymástól független fejezetkben más-más nézőpontból. Napfogyatkozások és mundán asztrológia iránt érdeklődőknek javasolható.


T


Takács Tibor: A fejlődés iskolája (2.kötetben)
Az 1.kötet tartalmazza az asztrológiai ismereteket, míg a 2. kötetben értékes táblázatok, valamint 1900-2010. közötti évekre efemerida található. Az asztrológiai ismeretek jó összefoglalását adja különösen, ami az alapfogalmak tárgyalására vonatkozik. A születési idő korrekcióját meglehetősen töményen tárgyalja. Akik a korrekciószámítással tisztában vannak, azok számára érthető, mások számára nehezen érthető. (Egyébként a direkciókat az egyenlítőn vizsgálja, ahogy azt a régiek is tették. Ehhez a 2.kötet táblázatai biztosítják a megfelelő segédletet.) Az orvosi rész példáit nem a hétköznapi gondolkodás szerint értelmezi a szerző, ezért nem mindenki képes követni ezt a gondolatmenetet.
Ezt a könyvet minden végzett asztrológus számára javasolom tanulmányozni, de aki most kezd megismerkedni az asztrológiával, jobb ha más alapkönyvet választ.

Trentai Gábor (Hoffman Egon): Beszéljünk másképp az asztrológiáról
A rendszerváltást megelőző évben jelent meg ez a könyv, ami az első asztrológiai könyvnek tekinthető, ami a szocializmus időszakában megjelent. Két fő részre tagolódik. Az első rész viszonylag röviden és tömören mutatja be az asztrológia történetét és az asztrológiai gyakorlatot. A második rész pedig Csaba György: Csillagjóslás c. munkájában fellelhető , asztrológiai szempontból, téves állításokra mutat rá és adja meg a helyes magyarázatot. A könyv Függeléke értékes átszámítási táblázatokat és Placidus-féle háztáblázatokat is tartalmaz. Ez a könyv átdolgozva és kiegészítve megjelent a rendszerváltozás után is (1999.)

Trentai Gábor (Hoffman Egon): Beszéljünk másképp az asztrológiáról, Öngyilkosok horoszkópja, A 3 tenor horoszkópja
A Beszéljünk másképp az asztrológiáról c. munka átdolgozott kiadása, amit szerző kiegészített Öngyilkosok és a 3 tenor horoszkópjának bemutatásával és elemzésével. Azoknak ajánlható, akik speciális területek elemzésével kívánnak foglalkozni.

Trentai Gábor (Hoffman Egon): A horoszkóp kifejtéséről (Neves személyiségek képlete)

A horoszkóp kifejtése az egyik legszebb és legnehezebb feladat az asztrológiát tanulók számára. Minél több asztrológus kifejtési technikáját ismeri meg a tanuló, annál biztosabban lesz ő maga is elsajátítani ezt a feladatot. Ebben a munkában egy, a magyar asztrológiai világ, neves mesterének a kifejtési módszerét ismerhetjük meg. Természetesen vannak olyan megközelítési módszerek az ismertetett eljárásban, amivel sok asztrológus nem ért egyet, de a legfontosabb, hogy idővel mindenkiben kialakuljon egy egészséges kritikai szellem és csak annyit fogadjon el a megismert tudásból, amennyi beleillik az ő általa még elfogadható rendszerbe.

U,Ü

V,W

Van Tromp I.Dr. ( Dr.Alpáry Imre) : Sorsunk és a csillagok
Asztrológiát népszerűsítő könyv. Az asztrológiával ismerkedők számára első könyvként ajánlható. Az állatövi jegyek analógiája kitűnő, ezért az asztrológiát tanulók és a kezdő gyakorló asztrológusoknak is ajánlható. Csillagórát is tartalmaz a könyv, amivel mindenki meghatározhatja az Asc-ét (felkelő jegyét).

Van Tromp I.Dr. ( Dr.Alpáry Imre) : Sorsunk és az istenek
Az emberi sorsok asztrológiai vizsgálata a horoszkópházak segítségével történik. A szerző ebben a művében a horoszkópházak igen részletes, olykor filozófiai megközelítésű magyarázatát adja. Ezenkívül igen értékes megközelítés – ami elsősorban az egyenlőházas módszereknél alapszabály – hogy az egyes házakat hogyan kapcsolják össze az őket uraló bolygók és így milyen kombinációk adódnak illetve vezethetők le. Ez a könyv csak haladó szinten, vagy végzett asztrológusok számára ajánlható, továbbá azoknak, akik egyenlőházas módszer szerint kezdik tanulni az asztrológiát.


Vénusz és Mars (A boldogság és a siker meghatározója)

Inkább a nagyközönségnek szóló könyv. Az asztrológusnak mégha csak tanulja is az asztrológiát ennél igényesebb irodalomra van szüksége. Recept-gyűjteménynek tekinthető a Vénusz és Mars születési horoszkópban való elhelyezkedésére alapozva. A könyv tartalmaz olyan táblázatokat, amelyek segítségével megállapítható, hogy a Nap, a Vénusz és a Mars melyik jegyben tartózkodott a születéskor.

Vivian Robson: Állócsillagok
Angol szerző ebben a könyvében az állócsillagok jelentéstartalmáról fejti ki véleményét és asztrológiai magyarázatait. Minden asztrológiával komolyan foglalkozó számára nélkülözhetetlen alap mű.

Wulfing von Rohr: Karma és szabad akarat a horoszkópban

Német szerző. 20 évig élt Amerikában, jelenleg Ausztriában tevékenykedik. A spiritizmus, a lelki élet, életfeladatok vizsgálatával foglalkozik. A német nyelvterületen Svájc, Ausztria, Német ország) különböző egyesületek vezetőségének meghatározó tagja. Ebben a könyvében a karmát állítja a középpontba és vizsgálja annak asztrológiai vetületét. Az ezoterikus asztrológia iránt érdeklődők olvashatják nagy örömmel ezt a könyvet. Az egyenlő házas rendszert veszi alapul és azon belül is foglalkozik a horizont házakkal (a szerző Asc-házaknak nevezi), a mundán házakkal, a Nap-házakkal és a Hold-házakkal.


Z

X,Y

Yvonne Morabito: Pénz és horoszkóp
Amerikai szerzőnő. A könyv a pénzügyi asztrológiáról szól. Tanácsokat ad a pénzügyi döntések meghozatalához, valamint szempontokat mutat be a munkatársaink kiválasztásához. A könyv túl általános, mert csak a Nap-jegyek (születésnap) alapján lehet a tanácsokat figyelembe venni. Ha valaki pénzügyeihez az asztrológiát kívánja felhasználni, akkor a személyes horoszkópjára és az adott időszakra elkészített prognosztizációs horoszkópokra kell támaszkodnia. Konkrét kérdések tekintetében a horary is nagy segítséget adhat.

Y.W.Godgaven: Nagy sorskönyv (Horoszkópok könyve)
A különböző korok és népek asztrológiai módszereivel ismerkedhetünk meg. Így a perzsa, indián, tibeti, druida horoszkópokból kaphatunk ízelítőt. Érdekességként érdemes kézbe venni és lapozgatni.

Főoldal | Bemutatkozás | Hagyományos asztrológia | Óra-asztrológia | Egyéb asztrológia | Csillagászat | Könyvekről | Honlapokról | Kritikák | Előadások, cikkek | Adatok, képletek | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe