Bán Tamás, Asztrológia

Keresés az oldalon

A tartalomhoz

Horoszkópértékelés

Hagyományos asztrológia

1. Célja, elvárások:

segítségnyújtás
- önmagunknak: megismerni jobban magunkat, elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, és egy új, megértőbb szemléletmód kialakítása
- a hozzánk fordulónak: aki általában konkrét problémával fordul hozzánk, emellett segíteni abban, hogy ő is jobban megismerje saját magát, a képességeinek megfelelő lehetőségeket feltárni előtte, és ő is fogadja el saját magát minden tulajdonságával, felhívni a figyelmet az erősségeire és a gyengeségeire (fizikailag, lelkileg). Megértetni, hogy mindaz, ami velük történik, annak oka van és ez az ok gyakran (legtöbbször) önmagunkban keresendő. Bárki, aki hozzánk fordul jobb lelki állapotban kell legyen amikor tőlünk távozik, mint amikor hozzánk érkezett.


2. Horoszkóp előkészítése:

- Születési adatok tisztázása
- Körülmények tisztázása
- A páciens helyzete, körülményei
- problémájának megismerése
- A horoszkóp felrajzolása, tanulmányozása
- A horoszkóp megfelelőségének ellenőrzése
- külső megjelenés
- egyéb körülmények megfelelőségének igazolása a képlet alapján
- Asc pontosítás

Mindenképpen ajánlatos jegyzeteket készíteni és sok időt tölteni a horoszkóppal. Az is ajánlatos, ha sajátkezüleg rajzoljuk be (vagy át) a fényszögeket, még akkor is ha azokat színesben számítógépről nyomtattuk ki. Ezen műveletek során egyre közelebb kerülhetünk a horoszkóp megértéséhez és kevesebb hibát vétünk vagy kevesebb lesz a figyelmetlenségből nem értékelt tényező.

Általában a számítógépes programok nem jelölik a konjunkciókat - mert úgy gondolták a program-szerkesztők, hogy annyira nyilvánvaló, hogyha két vagy több bolygó egymás mellett van, azok konjunkciója mindenkinek evidens. Márpedig a konjunkció a legerősebb jelzés a horoszkópban, ezért ezeket a helyzeteket fokozottan ki kell emelni a képletben. Célszerű vastagon és nagyméretű zöld vagy piros vonallal ezeket úgy feltüntetni, hogy még véletlenül se hagyhassuk figyelmen kívül.

Ugyanígy az Asc és MC fényszögeit is célszerű megkülönböztetett erős jelzéssel bejelölni a horoszkópba, hiszen ezek nagyon fontos - sok esetben a legfontosabb - tényezők.

Egy horoszkóppal érdemes legalább egy hétig foglalkozni, mégha csak naponta egy kis időt (fél-egy órát) foglalkozunk vele. Csak így érhető el, hogy a vizsgálat mély és alapos legyen. (Természetesen ennyi időt csak radix - natális - horoszkópoknál első alkalommal kell ráfordítani.)

A készített jegyzeteket őrizzük meg, archiváljuk - természetesen a személyiségi jogok és a titoktartás szabályainak megfelelően. Egyszer kell alapos munkát végezni és azután a későbbiekben is támaszkodhatunk ezekre az anyagokra.


3. Horoszkóp kifejtése:

3.1 Kezdő vizsgálatok, kezdő lépések:


- Kardinál szignifikátorok meghatározása: legfontosabb jelölők
- Asc környezetében lévő bolygók
- Asc és az Asc ura (születési úr)
- Asc urával együttálló bolygó(k)
- Fővilágosítók helyzete (Nap, Hold) és az ezekkel együttálló bolygók
- Stellium (4 vagy több bolygó egy jegyben) és ennek ura, illetve bolygócsoportosulás (3 bolygó egy jegyben, amelyek közül legalább 2 bolygó kiemelten fontos) és ennek ura
- Tengelyekkel együttálló bolygók (kivéve Asc, mivel ez volt a legelső vizsgált hely)
- Sarokházakban álló bolygók
- A horoszkóp legerősebb bolygója
- Asc-t érő fényszögek
- MC-t érő fényszögek
- Egyéb figyelemre méltó bolygó(k)

A horoszkóp egyes elemeinek (konstellációk, alakzatok, összefüggések (diszpozitorság), fényszögek, méltóságok és gyengeségek, recepciók stb.) tanulmányozása.

3.2 Jellemzés: bolygók a jegyekben

3.2.1 Temperamentum meghatározása: elemek szerepe, súlya a kardinálszignifikátorok vizsgálata során.

3.2.2 Karakteranalízis: kardinálszignifikátorok, generálszignifikátorok, speciális szignifikátorok vizsgálata. Irányított kérdések feltétele (magunknak a vizsgált személy tulajdonságairól) az egyes tulajdonságok meghatározására.

3.2.3 Szintézis: ellentmondások feloldása, az egyes tulajdonságok komplex formában történő meghatározása.

3.2.4
Azon tulajdonságok összefoglalása, amelyekre jobban oda kell figyelni és esetleg némi kis korrekciót is lehetne alkalmazni.

Tudnunk kell, hogy minden ember tele van belső ellentmondással és azt is, hogy ugyanaz az ember egy bizonyos helyzetben képes egészen másként viselkedni, mint általában. Mindez tükröződik a horoszkópban is.

Látni fogjuk, hogy a horoszkóp tele van ellenmondásokkal, amiket az asztrológusnak fel kell oldania. Valósággal bele kell bújnia a másik ember bőrébe és megérteni a viselkedését. Ehhez nagyfokú beleérző képesség és emberismeret szükséges.

3.3.2 Sorselemzés: bolygók a házakban


Célszerű életterületenként összefoglalni a kérdéseket (de lehet házanként is végigmenni, ez utóbbi esetén előbb analitikus vizsgálat, majd szintetizálás szükséges)

3.3.1 Alapsors. Legfontosabb sorsterületek meghatározása

3.3.2 Munka, hivatás, egzisztenciális élet, anyagi sors.

3.3.3 Érzelmi élet, szerelmi kapcsolatok, tartos kapcsolatok, házasság, gyermekek.

3.3.4 Egészségi kérdések

3.3.5 Mindazon életterületek, amelyekre a kérdező különös figyelmet fordít.

Bármelyik sorsterületet is elemezzük, mindenképpen a nativus személyére vonatkozó tulajdonságokból, megállapításokból kell kiindulni.


Pl. ha a hivatására vagyunk kiváncsiak nem a X. házat kell először nézni, hanem azt, hogy mire fogékony a szülött , milyen területek érdekelhetik és milyen megbízhatósággal rendelkezik, továbbá, hogy milyen az alapbeállítottsága (pl. reál, vagy humán), milyen a koncentrációképessége, mennyire képes elmélyülni egy-egy dologban, milyenek a motivációi stb.

A X. ház legfeljebb azt mutatja meg, hogy miként alakul a hivatás-sorsa, illetve a céljait mennyiben képes megvalósítani. Emellett természetesen a 6. ház is vizsgálandó, mint a hétköznapi robot jelölője, ill. a kényszerű munka miként van összhangban a hivatásával.

Ugyanígy a személyes tulajdonságaiból kell levezetni mindenkinél a vállalkozási hajlamot és képességeket és csak ezután /ha érdemes/ vizsgáljuk az 5. házat, hogy miként alakul a vállalkozói sorsa.

3.3.3 Prognózis: bolygók továbbvezetése (solar, direkciók stb)

Elkerülhetetlen, hogy a hozzánk fordulónak ne tárjuk fel a jövő lehetőségeit. Semmiképpen nem szabad, hogy azt érezzék, mintha az asztrológia mindenható lenne és minden úgy fog történni, amint azt az asztrológus mondja.

Nem szabad úgy beszélni senkivel, hogy amit lehetőségnek látunk, az meg is fog az illetővel történni, bármit tesz is érte vagy ellene. Ez lehet a legnagyobb hiba, amit egy asztrológus el szokott követni. Ezzel ugyanis tagadja a szabad-akaratot és semmibe veszi embertársa emberi mivoltát.


Az asztrológus nem próféta
és semmi joga nincs és képessége sincs arra, hogy mások helyett eldöntsön, vagy meghatározzon életsorsokat. Az asztrológus azzal tud segíteni, ha feltárja azokat a lehetőségeket, jelzéseket, amit a horoszkóp mutat és ezzel a nativus fel tud készülni a jó és rossz dolgokra egyaránt.

Ugyanakkor az asztrológusnak feladata is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a
sorsunkat - bizonyos határokon belül - képesek vagyunk befolyásolni és ehhez kinek-kinek más és más adottságai, lehetőségei vannak.

Adott esetben tanácsokat is kell adni, hogy melyek a szülöttnek azok a pozitív adottságai, amikre támaszkodva a felmerülő problémákat könnyebben meg tudja oldani, vagy elkerülheti vagy jobban megvalósíthatja.

A prognózis során is
fontos alapelv: a hármas szabály, vagyis több azonos irányba mutató jelzést kell találnunk ahhoz, hogy valamit, mint lehetőséget felvethessünk. Természetesen az is fontos, hogy ne a távoli jövőt célozzuk meg a prognosztizációval, hanem a folyó év ügyeit vizsgáljuk és a közeli jövő lehetőségeivel foglalkozzunk.

A prognosztizáció másik fontos alapelve, hogy
nem szabad egyetlen módszerre támaszkodni. Célszerű mindenképpen solár-horoszkópot vizsgálni, mert az egy adott éven belüli folyamatokra világíthat rá. Emellett primer vagy sekunder direkciót és ezekhez a tranzitokat kell vizsgálni. A direkciók az ember életében az eseményeket, a mérföldköveket jelezhetik.

Az is fontos szempont, hogy mindig a jelen problémáiból, mint bázisból kell kiindulni. Nem szabad eltekinteni a nativus aktuális helyzetétől és az aktuális problémáitól.


Soha ne felejtsük el, hogy nem magunkat kell produkálnunk, hanem a hozzánk fordulóknak kell használható tanácsokat adni. És semmi esetre sem helyettük eldönteni bármit is.


Főoldal | Bemutatkozás | Hagyományos asztrológia | Óra-asztrológia | Egyéb asztrológia | Csillagászat | Könyvekről | Honlapokról | Kritikák | Előadások, cikkek | Adatok, képletek | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe