Bán Tamás, Asztrológia

Keresés az oldalon

A tartalomhoz

Karma asztrológia

Egyéb asztrológia

Karma és reinkarnáció

A karma szanszkrit eredetű szó és cselekedetet, tettet jelent. Közérthetőbben az ok és az okozat elvét jelenti. Minden okozatnak van valami oka. A karma fogalma szoros összefüggésben van a reinkarnációval, az újjászületéssel. Előző életeink tetteiből következnek jelenlegi életünk feladatai, illetve a sorsunk. Ebben az értelemben a karma magát a sorsot jelenti.

A reinkarnációt vallók szerint a halál nem más, mint az a pillanat, amikor az örökkévaló lélek egyik testből a másik testbe lép át.
"A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Ha már létezett, többé meg nem szűnhet. Meg nem született, örökkévaló, mindig létezik, Halhatatlan és ősi, s ha a testet meg is ölik, ő meg nem ölhető." Ezek a gyönyörű gondolatok a sok ezer éves Védikus Írásban, a Bhagavad-gitá-ban találhatók. A reinkarnáció tehát a fizikai testtől független és a tudatos én alapelvén nyugszik.

Az ok és okozat törvénye azért működik, hogy saját életünk során tapasztaljuk meg azokat az örömöket és szenvedéseket, amelyeket másoknak szereztünk, okoztunk. A tudatalattiban raktározódnak el az előző életek tapasztalásai. A tudatalatti nem szűnik meg a fizikai test halálával, hanem az újabb tapasztalásokkal gazdagodva egy újabb élet (reinkarnáció) segítő támasza lesz.

Ha valakinek például örömtelen a párkapcsolata, vagy anyagi helyzetét látja kilátástalannak, esetleg az egészségével vannak gondjai, akkor mindezen nehézségeknek meg van az oka, éspedig az illető személy az előző életeiben bizonyos problémákkal találta szembe magát és ezek közül nem mindent tudott megoldani, ezért egy újabb inkarnáció (újabb születés) során ismét megoldandó feladatként jelentkeznek ezek, mindaddig, amíg az illető nem elfut, nem kitér az események elöl, hanem azokat megoldandó feladatként kezeli, megmérkőzik azokkal és így tovább tud lépni.

Tehát mindaz, amit előző életeinkben cselekedtünk, tettünk, hatással lesz jelenlegi életünkre, csakúgy, mint mindaz, amit jelenlegi életünkben teszünk, kihat majd a következő életünkre. A karma tehát a lélek tanítója. Nem célja sem büntetni, sem jutalmazni, csupán tanítani, fejleszteni.

Aki karmikusan fogja fel az életét, az így fogalmaz: azért élek, hogy megszabaduljak az előző életeimben szerzett negatívumoktól.

Csak úgy tudunk például az emberi kapcsolatainkban a negatívumainkon változtatni, ha türelmesek vagyunk, és ha fájdalmat okoznak nekünk, akkor is képesek vagyunk visszavágás, bosszú nélkül tűrni. Hiszen, aki karmikusan gondolkodik, az tudja, hogy minden szenvedés, bánat, amit másoknak okozunk, előbb vagy utóbb (egy következő inkarnációban) visszaüt ránk, ugyanazt nekünk is el kell viselni. Mennél kíméletlenebbek vagyunk valakihez akár érzelmileg, akár fizikailag, annál erősebben, annál elválaszthatatlanabbul kötődünk hozzá, s így biztosítjuk, hogy a következő életünkben ismét együtt legyünk vele és a feladatot ismét próbáljuk megoldani. Mindaddig, amíg kitérünk, vagy rosszul reagálunk, a sors, a karma gondoskodik arról, hogy a megoldatlan feladattal ismét szembesüljünk.

Karma és asztrológia

Az asztrológia segít felismerni karmikus feladatainkat. A legegyszerűbb és leghozzáférhetőbb módszer a "holdcsomópontok" vizsgálata. A Földről nézve a Nap pályája az ekliptika. A Hold pályája és ekliptika kb. 5o-os szöget zár be egymással. Amikor a Hold az ekliptikát délről-északi irányban átlépi, akkor van éppen a felszálló holdcsomópontban, amikor pedig északról-déli irányban lépi át, akkor van éppen a leszálló holdcsomópontban.

A felszálló és leszálló holdcsomópontok az ekliptikán egymással pontosan szemben találhatók. (Például, ha a felszálló holdcsomópont az Ikrek jegyében van, akkor a leszálló holdcsomópont a Nyilas jegyében van). A holdcsomópontok az ekliptikán az állatövi jegyekkel ellentétes irányban mozognak és egy-egy állatövi jegyben több mint másfél évig találhatók.

A karma-asztrológia tanítása szerint a holdcsomópontok helyzete az embert összeköti a múlttal, illetve megmutatja a jövőbe vezető utat, a fejlődés irányait.

A leszálló holdcsomópont az előző életünk eseményeit, tapasztalásait, megoldatlan feladatait jelzi, s mindazokat a hibákat, hiányosságokat, amelyek akadályozzák a karmikus feladatának teljesítését.

A felszálló holdcsomópont a jelenlegi életünk céljait, magát a jövőt, a tökéletesedéshez vezető utat mutatja. Bármennyit értünk is már el, mindig tovább tudunk haladni.

Karmikus feladataink felismerésére és a feladataink megoldására vonatkozó tanácsokat és a születési dátumokhoz tartozó holdcsomópont-jegyeket táblázatos formában megtalálhatják folytatólagosan lapunk következő számaiban.

Főoldal | Bemutatkozás | Hagyományos asztrológia | Óra-asztrológia | Egyéb asztrológia | Csillagászat | Könyvekről | Honlapokról | Kritikák | Előadások, cikkek | Adatok, képletek | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe