Bán Tamás, Asztrológia

Keresés az oldalon

A tartalomhoz

Világvége

Egyéb asztrológia

Hozhat-e a 2000.év világméretű katasztrófát?
Készült 2000.03.

Lesz-e világvége 2000. májusában?

Az ember jártában keltében egyre többször figyel fel arra, hogy valaki a környezetében a világvégéről beszél: "mikor is lesz világvége? - májusban." Miért éppen májusban? Erre az asztrológusok vagy a csillagászok tudnának felelni, persze ugyanazt az égi jelenséget egész más szemszögből nézve. Mert egy különös égi jelenség, egy szokatlan bolygó-konstelláció lép fel 2000.május 3.-án. Ekkor ugyanis a Nap és a Hold mellett az összes "régi" bolygó (Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz) egyetlen állatövi jegyben sorakozik fel. Vagyis hét égitest lesz egyszerre a Bika jegyében.

Nagyon sok katasztrófáról értesülünk manapság. A világ szinte minden részéről csak szerencsétlenségekről, árvizekről, földrengésekről, lavinákról, tűzhányó-kitörésekről stb. kapunk híreket. Van-e összefüggés a szokatlan égi jelenségek és a Földön egyre szaporodó katasztrófák között?

1999.augusztus 11.-én láttunk egy csodálatos napfogyatkozást, amit az évezred napfogyatkozásának neveztek, ugyanis ez a napfogyatkozás a történelem legtöbb ember által eddig látott napfogyatkozása volt. A hold-árnyék Észak-Amerika nyugati partjaitól indult, majd egész Európán, a Közel-Keleten át Pakisztán és India érintésével a Bengáli öbölben ért véget. Részleges napfogyatkozásnak láthatták az Északi Sarokról is, de még Közép-Afrikából is. Nekünk, magyaroknak is különleges volt, mivel a magyar nép által lakott földrészen az időszámításunk kezdete óta az elmúlt évig sohasem volt látható délben, a legmagasabb napálláskor napfogyatkozás. Ehhez a napfogyatkozáshoz is hátborzongató jóslatok kapcsolódtak. Sőt ennek a napfogyatkozásnak félelmetes hatásait sok asztrológus erre az évre várja, s olyan nyilatkozatot is hallhattunk, hogy a 2000.május 3.-i szokatlan bolygó-konstelláció fogja elindítani ezeket a katasztrófákat. Az asztrológia tanítása szerint egy ilyen földrengés hatásának kezdő időpontja attól függ, hogy a napfogyatkozás délelőtt, délben, vagy délután volt látható. Eszerint Európában Angliában kellett volna legelőször, már 1999.szeptemberében jelentkezni a hatásoknak, a mi térségünkben ez év januárjától és végül a közel-keleti és ázsiai térségekben ez év nyarától. A napfogyatkozás hatásainak pedig két és háromnegyedév hosszan kellene tartaniuk. Ezek a hatások természeti katasztrófákban és társadalmi, politikai hatásokban egyaránt megmutatkozhatnak. Tehát földrengések, árvizek, járványok és egyéb katasztrófák, valamint politikai változások, botrányok várhatók.

Szokatlanul sok katasztrófa történik manapság

Ami ezeket a katasztrófákat illeti, azt tapasztalhatjuk az utóbbi hónapok híradásaiból, hogy látható módon megszaporodtak. Gondoljunk a magyarországi árvízre, belvízre, soha nem látott mértékű tiszai víz-szennyezésre, a szokatlanul nagy számú agyhártyagyulladásos esetekre.

Ám ha kitekintünk a nagyvilágba, ott is rendkívüli időszak tapasztalható:
- törökországi földrengések,
- árvizek szinte a Föld minden régiójában: Ázsia, Ausztrália, Afrika (Mozambik), Európa, Észak-Amerika,
- a vulkanikus tevékenységek felerősödése: Hekla (Izland), Vezúv,
- influenzajárvány Nyugat-Európában - legalább 50 éve nem volt ilyen méretű és ilyen veszélyes,
- politikai botrányok, változások - a német CDU pénzügyi botránya a nagytekintélyű Kohl, volt német kancellárral, az osztrák politikai életben a szélsőséges irányzat nagymértékű előretörése és ennek európai visszhangja stb.,
- a hosszú ideig húzódó csecsen háború, a nyugalmat nem találó Balkán stb.

Aki a híradásokból folyamatosan követi a világban végbemenő eseményeket, azt tapasztalhatja, hogy szinte nem telik el úgy nap, hogy valamilyen komoly katasztrófáról, szerencsétlenségről, vagy politikai fordulatról ne értesülne. Sok vallásos ember maga elé idézi János próféta Jelenések Könyvében leírtakat azokról a jelekről, amelyek a végítéletet előzik meg. Valóban ezek a jelek azok a jelek?! Egy tény: senki sem tagadhatja, hogy mostanában a szokásosnál több baj, szerencsétlenség, katasztrófa történik a világban.
Van-e összefüggés az égi jelenségek és a földi bajok között? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához meg kell vizsgálnunk a világon eddig bekövetkezett legnagyobb katasztrófákat, hogy ezekhez milyen égi jelenségek kapcsolódtak.

Legnagyobb pestisjárványok:

542-ben Egyiptomban, majd Törökországban (Konstantinápoly), majd ezt követően néhány év múlva Franciaországban és Angliában tört ki pestisjárvány. 541.decemberében volt egy napfogyatkozás a Nyilas jegyében és ekkor a Nap és a Hold éppen a Marssal, a fertőzéseket, járványokat (és persze a háborúkat is) jelző bolygóval álltak együtt. Alsó Egyiptomra vizsgálva ezt a konstellációt a napfogyatkozás kora délután jött létre, így a hatás kiváltódás kb. fél év múlva volt várható.

Az 1340-es évek elején Kínából indult el egy pestisjárvány, amely csak Kínában 13 millió áldozatot szedett. (Ez olyan fokú pusztítást jelentett, mintha a mai időkben kb. 100-150 millió ember halt volna meg). 1343.április 25.-én volt egy teljes, ebből a térségből (Peking) is látható napfogyatkozás, amely a Bika jegyében jött létre. Ezt követően 1346.február 22.-én ismét egy napfogyatkozás jött létre, ezúttal a Halak jegyében, s ekkor a Nap és a Hold szoros együttállásban volt még a Merkúrral és Jupiterrel is. A következő évben Spanyolországban tört ki a járvány, s Spanyolországot a Jupiter fennhatósága alá sorolják. 1347.március 14.-én 6 égitest állt egymás után a Kos-jegyben (ez a Mars bolygó jegye, ugyancsak a járványok jelölője) és ugyanekkor a Mars szoros együttállásban volt a szerencsétlenséget jelző Szaturnusszal. A következő hónapban április 11.-én már 7 bolygó volt a Kos-jegyben. 1347.augusztus 7.-én az Oroszlán jegyben jött létre egy teljes napfogyatkozás. Az Oroszlán jegy többek között Franciaország jegye is. A járvány következő állomása Franciaország volt. Majd ezt követte Anglia, Közép-Európa, végül Skandinávia.

A pestis újabb nagy pusztítása Európában a "nagy londoni pestis" néven került be a történelembe, amely 1664-65-ben szedte angliai áldozatait. 1663.október 17.-én a Jupiter és Szaturnusz között jött létre együttállás a Nyilas jegyben, majd 1664.február 11.-én egy holdfogyatkozás volt látható, s ekkor a Holddal a Mars állt együtt. 1665.augusztus 8.-án ritkán látható konstelláció jött létre az égbolton. Az égitestek - a Földről nézve - egymással szemben helyezkedtek el: a Nap és a Merkúr egymás mellett, szemben pedig a Jupiter, míg a Hold, Mars, Vénusz bolygócsoportosulással szemben a Szaturnusz. Mintha szét akarták volna szakítani a Földet. És éppen ebben a hónapban (augusztus) szedte a legtöbb áldozatot a járvány.

Legnagyobb földrengések:

526.március 28.-án egy napfogyatkozás jött létre a Kos jegyben, s ekkor a Nappal és a Holddal a Szaturnusz is szorosan együttállt. Hatalmas földrengés pusztította el Antiochiát, s 250.000-en haltak meg. A város lakosságának több mint 1/3-a elpusztult (a mai népességi viszonyok között, mintha 2-3 millió ember halt volna meg).

1555.november 14.-én Kínából részlegesnek látszó napfogyatkozás jött létre a Nyilas jegyben, majd 1556.május 9.-én egy teljes napfogyatkozás a Bika jegyben. 1556.július 28.-án óriási földrengés pusztított Kínában (majd napra pontosan 1976-ban megismétlődött).

1691.augusztus 23.-án Jamaicából részlegesnek látszó teljes napfogyatkozás volt látható, amely a Szűz jegyben jött létre. 1692.június 7.-én a Karib tenger térségében hatalmas földrengés semmisítette meg Port Royal városát, miután a földrengést egy hatalmas szökőár is kísérte. 1693-ban pedig Szicília északi és keleti partvidékén okozott nagy pusztítást egy földrengés (az áldozatok száma 93.000 volt). Ezt megelőzően 1692.decemberében egy vészjósló konstelláció volt az égen. A Nap és a Hold mellett még 3 bolygó állt a Nyilas jegyben és ezekkel szemben helyezkedett el a Jupiter és az Uránusz. S ezt a csoportosulást támadta a Halak jegyből a Neptún bolygó. Egyetlen harmonikus bolygóállás sem volt.

A legújabb kori földrengések közül nevezetes volt az 1906-os San Francisco-i. 1905.augusztus 30.-án egy teljes napfogyatkozás jött létre a Szűz jegyben. Ekkor a Nappal és a Holddal szoros együttállásban volt a Merkúr. A Merkúr pedig San Franciscóra (és az egész Egyesült Államokra is) jellemző Ikrek jegy bolygója. A tragikus események folytatódtak. 1908.június 30.-án Szibériában a Tunguz-meteor felrobbanása történt. A robbanás energiája 10-20 Mt TNT volt (kb. 1000 Hirosimára ledobott atombomba energiája). Szerencsére lakatlan területet ért a pusztítás. 1907.január 14.-én Szibériából részlegesnek látszó teljes napfogyatkozás jött létre. A meteor felrobbanásának napján és az azt megelőző napokon, június 28.-án és 29.-én, valamint 30.-án folyamatosan kedvezőtlen égi konstellációk voltak jellemzők. A Rák jegyben 6 égitest sorakozott fel és ezekkel szemben állt az Uránusz a Bak jegyben, de a Szaturnusz is kedvezőtlen fényszöget bocsátott a Kosból a csoportosulásra. 28.-án egyébként egy újabb nagyfogyatkozás is volt. Az eseményeknek ezzel még nem volt vége, mert 1908.december 28.-án Olaszországban a partmenti vidéken hatalmas földrengés és szökőár pusztított el egy sor falvat és kb. 160.000 ember halt meg.

A vizsgálatokat folytathatnánk a perui (1970.május 31. - kb. 60.000 halott), a nicaraguai (1972.december Managua - 7000 halott), a kínai (Tangshanra 1976.július 28. - több mint 1 millió halott), a mexikói (1985.szeptember 19. - több tízezer halott) földrengésekkel, de hasonlóan az előzőekhez, minden bizonnyal találnánk olyan égi konstellációkat, amiket úgy is értelmezhetünk, hogy ezek voltak a katasztrófák előre jelzői.

Aszály és éhínség:

A legtöbb áldozatot nem a járványok és a földrengések, hanem az éhínség szedte.

1064-1072 között 7 éven át elmaradt Egyiptomban a Nílus áradása. Az éhínség olyan méreteket öltött, hogy a kannibalizmus is megjelent. - 1769-ben Bengáliában a népesség 1/3-a, mintegy 3-10 millió ember halt éhen. - 1876-79-ben elmaradt a monszun és emiatt Indiában csak Madrász tartományban 3,5 millió ember, míg Kínában 9-13 millió ember halt éhen. - 1932-től kezdve Ukrajnában (korábban Európa éléstárának tartották) 5 millió ember halt éhen.

1768 nyarán (először június 30.-án, majd július 7.-én) a bolygók egy olyan keresztalakzatban helyezkedtek el, ami hasonlít az 1999.agusztusi napfogyatkozáséhoz. Ekkor a kereszt csúcsain először a Hold és a Plútó, a következőn a Mars, majd a Nap és a Szaturnusz, végül a Jupiter, másodszor a Hold és Mars, a következőn a Plútó, majd a Jupiter, és végül a Nap, Szaturnusz és Vénusz helyezkedtek el. Júliusban egy napfogyatkozás is volt. A Szaturnusz helyzete az éhínséggel függ össze és a Plútó a Bak jegyben jelzi, hogy India lesz érintve.

1875.szeptember 29.-én egy napfogyatkozás jött létre a Mérleg jegyében. A Mérleg jegy többek között Kína jelölője. 1875.november 6.-án és december 6.-án az 1768 nyarán is már létrejött keresztalakzat képződött a Bika-Oroszlán-Skorpió-Vízöntő jegyekben álló bolygók között. (1999.augusztus 11.-én ugyanezen jegyekben álló bolygók között képződött keresztalakzat).

Egyéb katasztrófák:

Az egyéb nagy katasztrófák közül csak felsorolás szerűen néhányat megemlítünk:
- 79-ben a Vezúv vulkán kitörése elpusztította Pompei városát, kb. 20.000 halott (mai viszonyok között legalább negyedmillió ember halálának felel meg),
- 1883.május-augusztus Krakatau (Jáva-Szumátra) vulkán kitörése olyan mértékü volt, hogy a rezgéshullámok 7-szer kerülték meg a földgolyót, s hatalmas szökőár is fellépett. A vulkán ? része elmerült a tengerben. Az áldozatok száma kb. 36.000 volt,
- 1889-ben Kínában a Sárga folyó árvize 2-7 millió ember halálát okozta,
- 1902.április-május Mont Pelée vulkán kitörése St.Pierre várost teljesen elpusztította, az áldozatok száma kb. 30.000 volt,
- 1911-ben a Jangce áradása miatt 100.000 ember fulladt meg,
- 1931-ben a Sárga folyó ismét kiáradt, ekkor az áldozatok száma kb. 4 millió volt,
- 1984.december 3. Bhopálban (India) egy rovarírtószer gyárban robbanás következtében mérgező vegyi anyagok kerültek a környezetbe. A halottak száma kb. 10.000, a sérültek száma félmillió,
- 1986.április 5. Csernobil (Ukrajna), atomreaktorban robbanás következett be, amely Európa nagy részén környezetszennyezést, sugárszennyeződést okozott.

Van-e összefüggés az égi jelenségek és a földi bajok között? Ismét feltesszük a kérdést. A válasz nem teljesen egyértelmű. Ugyanis utólag lehet találni minden katasztrófa előtt valamilyen vészjósló konstellációt, hiszen az égbolton az égitestek pillanatról pillanatra változtatják helyzetüket. Napfogyatkozás pedig évente legalább 2, de néha 3 vagy több is lehet. Mégis van, ami elgondolkodtató. Éspedig az, hogy valóban vannak olyan időszakok, amikor az átlagnál, a szokásosnál nagyobb bajok, katasztrófák következnek be, olykor sorozatban. Úgy tűnik, most is egy ilyen időszak kellős közepén járunk. Ahogy azonban minden eddigi nagy katasztrófa periódus elmúlt a fejünk fölül, ugyanígy várhatóan a mostanin is túljutunk, anélkül, hogy a világvégét emlegetnünk kellene. A 2000.május 3.-i bolygókonstelláció sem egyedüli a történelem során. Ugyanígy a 7 égitest (Nap, Hold és a régi 5 bolygó) együttállására került sor az utóbbi 2000 évben:
- 232.április 6.-án a Kos jegyben,
- 531.június 1.-én az Ikrek jegyben,
- 907.február 17.-én a Halak jegyben,
- 1186.szeptember 24.-én a Mérleg jegyben,
- 1662.december 11.-én a Nyilas jegyben,
- 1962.február 3.-án a Vízöntő jegyben.

Azt, hogy a világban milyen események követték a fenti konstellációkat, ma már nagyon nehéz kideríteni, de az biztos, hogy még most is itt vagyunk, vagyis világvége egyik esetben sem következett be. Csak a legutóbbi ilyen konstellációt tekintve (1962.február 3.), még emlékezhetünk, hogy akkor is sokan világvége hangulatot keltettek, de még csak nagyobb természeti katasztrófa sem volt. Az igaz, hogy egy kritikus helyzet alakult ki annak idején, s "kubai válság" néven került be a történelembe. Kennedy elnök szemben Hruscsovval megakadályozta az atomtöltetű rakéták kubai telepítését. Közel voltunk a harmadik, nukleáris világháború kitöréséhez. Tehát világvége sem az elmúlt évi napfogyatkozás, sem az idén májusi bolygókonstelláció okán nem lesz. A mostani, az átlagosnál nehezebbnek tűnő időszakon pedig erős lélekkel hamar túljuthatunk.

Főoldal | Bemutatkozás | Hagyományos asztrológia | Óra-asztrológia | Egyéb asztrológia | Csillagászat | Könyvekről | Honlapokról | Kritikák | Előadások, cikkek | Adatok, képletek | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe